Bel voor een afspraak:
088 75 569 01
call AFSPRAAK MAKEN?
BEL : 088 75 569 01

Diagnose

CT-scan

De bijnieren kunnen goed in beeld worden gebracht met een CT scan. CT betekent ‘computed tomography’. Hiermee kunnen dwarsdoorsneden door het lichaam worden gemaakt door gebruik te maken van röntgenstraling. Voorwaarde voor een goede afbeelding is wel dat u via de bloedbaan een contrastmiddel krijgt toegediend. In theorie kan hier een allergische reactie bij optreden. Wanneer u weet dat u allergisch bent, wilt u dat dan van te voren laten weten, dan kunt u met speciale voorbereiding alsnog een CT scan krijgen.

Bij een CT scan krijgt de patiënt een stralenbelasting van röntgenstralen, welke met de huidige apparatuur ruim binnen de maximaal toelaatbare waarden ligt. Middels de CT scan wordt de grote, ligging en eventueel bilateraal voorkomen van de bijnieren in beeld gebracht.

MRI-scan

Een MRI-scan gebruikt magnetische energie en radiogolven om afbeeldingen van het lichaam te maken. Een MRI scan bestaat uit een buis met een cilindervormige magneet. Tijdens het onderzoek wordt een signaal afgegeven waarvan de energie voor een deel door de waterstofatomen van het lichaam wordt geabsorbeerd en voor een deel wordt teruggekaatst. Deze teruggekaatste signalen (radiogolven) worden door een computer gemeten en omgezet in een afbeelding.

Een voordeel van het MRI onderzoek is dat de MRI scan afbeeldingen in alle richtingen kan maken. Het maken van een MRI scan kan nodig zijn om onderscheid te kunnen maken in verschillende afwijkingen die met een CT scan niet te onderscheiden zijn. Voor het onderzoek wordt de patiënt in een soort koker geschoven. Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten.

MIBG-scan

Met behulp van een MIBG-scintigram is het mogelijk om de bijnieren in beeld te brengen. Bij nucleair onderzoek kan zichtbaar worden gemaakt waar de tumor of uitzaaiingen zich precies bevinden. Tijdens dit onderzoek wordt via een bloedvat in de arm een radioactieve stof toegediend. Deze radioactieve stof wordt door de tumorcellen sneller opgenomen dan door gezonde cellen. Een speciale camera kan de radioactiviteit, die de tumoren uitstralen door opname van de radioactieve stof, op beeld vastleggen. De gebruikte radioactiviteit in de vloeistof is zo gering dat dit niet schadelijk is voor uw gezondheid. De radioactieve stof is na enkele dagen uit het lichaam verdwenen

Reacties zijn gesloten.