Bel voor een afspraak:
088 75 569 01
call AFSPRAAK MAKEN?
BEL : 088 75 569 01

Onderzoeken

ROLL studie in het Oncologie Magazine

De ROLL studie is opgezet om te evalueren of de zogenaamde radioguided occult lesion localisation (ROLL) een goed alternatief is voor de nu geldende gouden standaard, de draadgeleide excisie (WGL) in de chirurgische behandeling van niet te voelen borstkanker. In het Oncologie Magazine van mei 2010 werd een informatief artikel over de ROLL trial gepubliceerd; hierin wordt beschreven wat de ROLL procedure inhoudt en hoe de studie tot nu toe verlopen is.

Klik hier om het artikel te lezen

LIMA 2

Patiënten met een relatief kleine invasief groeiende tumor (<2cm) krijgen een behandeling met radiofrequente ablatie (RFA) tijdens de operatie. Vervolgens wordt de tumor alsnog door de chirurg weggesneden. Bij dit onderzoek wordt bekeken of de RFA procedure effectief genoeg is om het op den duur mogelijk te makend dat patiënten met een kleine tumor niet meer geopereerd hoeven te worden, maar slechts met deze techniek behandeld kunnen worden.

INTENS Studie

In dit onderzoek krijgen vrouwen met een grote kwaadaardige tumor van de borst die eventueel is uitgezaaid naar de klieren in de oksel voorafgaand aan de operatie een chemokuur. Twee verschillende schema’s chemotherapie worden met elkaar vergeleken. De helft van de vrouwen krijgt een zogenaamde AC kuur (de standaard) en de andere helft van de vrouwen krijgt een TAC kuur (nieuwe chemokuur) voorafgaand aan de operatie.

Klik hier om het artikel te lezen

IDEAL Studie

In dit onderzoek wordt gekeken of het zinvol is om patienten die aan borstkanker geopereerd zijn en die 5 jaar met een hormoon behandeld zijn nog eens 2,5 of 5 jaar extra hormoonbehandeling te geven. Hiervoor worden patienten in 2 groepen verdeeld, de ene helft krijgt 2,5 jaar Letrozole en de andere groep krijgt 5 jaar Letrozole.

Klikt u hier voor Patienteninformatie_IDEAL-studie

DATA Studie

Dit is een onderzoek waarbij gekeken wordt bij patienten die geopereerd zijn aan hun borstkanker en vervolgens nog een hormoonbehandeling krijgen wat de optimale duur van de behandeling is. Patienten die 2-3 jaar Tamoxifen hebben gehad switchen meestal naar een aromatase remmer, die ze dan ook 2-3 jaar gebruiken. In dit onderzoek krijgt de helft van de mensen 3 jaar aromatase remmer en de andere helft 6 jaar.

Klikt u hier voor Patienteninformatie_DATA-studie

ROLL studie

Niet te voelen borstkanker moet radiologisch gelocaliseerd worden, zodat de chirurg weet waar hij moet snijden. Doorgaans gebeurt dit met een ijzerdraadje dat door de huid in de tumor geplaatst wordt door de radioloog. Daarnaast wordt er bij patienten me borstkanker altijd een radioactieve vloeistof in de tumor gespoten.

Deze vloeistof gaat dan naar de schildwachtklier, zodat deze dan met behulp van een geigerteller opgespoord en verwijderd kan worden. De draadlocalisatie kent een aantal nadelen, het is een extra belasting voor de patient, de draad kan losschieten en de draadgeleide operatie kan moeilijk zijn.

In de ROLL trial wordt onderzocht of met behulp van de geigerteller geopereerd kan worden. Dit betekent dus dat er geen draad geplaatst wordt in de tumor, maar dat er op geleide van de geigerteller die dus het radioactieve materiaal in de tumor detecteert, geopereerd wordt. Het voordeel is mogelijk dat de chirurg vaker in 1 keer de tumor er volledig uit kan halen en dat de belasting voor patienten minder is. Zie onderstaand filmpje ter verduidelijking.

Om een nieuwe behandeling goed te onderzoeken, moet je deze altijd vergelijken met de oude behandeling. Als een patient dus mee wil doen, vragen we de computer een lootje te trekken en wordt de helft van de patienten dus met de oude methode geopereerd en de helft van de patienten met de nieuwe methode. In totaal doen 6 ziekenhuizen mee met deze studie.

Klikt u hier voor de patienteninformatie-folder van de ROLL-Studie.

Voor het lezen van de nieuwsbrief van de ROLL-studie klikt u op de link.

Reacties zijn gesloten.