Bel voor een afspraak:
088 75 569 01
call AFSPRAAK MAKEN?
BEL : 088 75 569 01

Diagnose

Tumoren in de lever geven pas in een laat stadium klachten, wanneer deze groot zijn. Indien u in het verleden dikke darm kanker heeft gehad zult u vaak worden onderzocht op uitzaaiingen.

Algemeen: uitzaaiingen in de lever geven pas in een laat stadium klachten, wanneer deze groot zijn of op de galwegen drukken. De klachten die dan optreden zijn geelzucht, vermoeidheid, jeuk en donkere urine. Onderzoek naar levertumoren gebeurt door middel van lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek echo, CT, of MRI.

Klikt u op het onderwerp waar u meer over wilt weten.

Echo

Echobeeld van de lever

Echobeeld van de lever

Echografie is een beeldvormende techniek die gebruik maakt van geluidsgolven. Een zogenaamde transducer zendt hoogfrequente geluidsgolven uit die het lichaam kunnen binnendringen. Voor een betere geleiding van de geluidsgolven wordt er gel tussen de transducer en de huid geplaatst. De geluidsgolven worden vervolgens door het lichaam en de verschillende weefsels teruggekaatst (= echo) en verzameld door dezelfde transducer. De mate waarin de geluidsgolven worden teruggekaatst is voor elk type weefsel verschillend. Een computer rekent de teruggekaatste signalen om en maakt er een afbeelding van.

Echo apparaat

Echo apparaat

Een echografie is een pijnloos en onschadelijk onderzoek. De duur van het onderzoek is in de regel niet langer dan 15-30 minuten. Echografie wordt ook gebruikt bij een biopsie, wanneer met een naald een stukje weefsel wordt weggenomen om onder de microscoop te onderzoeken. De echo wordt dan gebruikt om de naald te begeleiden, om zo zeer nauwkeurig de plaats te bepalen van waar het biopt moet worden genomen. De echografie is in de diagnostiek van leverafwijkingen een veelvuldig toegepast onderzoek. Het wordt gebruikt als eerste screening of om speciale gebieden die zijn gezien bij een scan, nader te specificeren.


CT-scan

CT-scan van de lever

CT-scan van de lever

Een CT scan maakt gebruik van rontgenstralen die door het lichaam kunnen heendringen en worden door de verschillende weefsels in het lichaam in verschillende mate geabsorbeerd. Vervolgens kunnen de stralen die door het lichaam heen zijn gegaan door een film worden geabsorbeerd en kan een foto ontwikkeld worden. Van deze afbeeldingstechniek maakt de CT scan gebruik.

Een CT scan is een rond apparaat waar de patient in geschoven wordt. Een stralenprojector en -detector draaien om de patient heen, waardoor verschillende afbeeldingen van het lichaam kunnen worden gemaakt. De afbeeldingen zijn dwarsdoorsneden van de patient. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten en is pijnloos.

Meestal wordt begonnen met een blanco-serie opnamen (zonder contrastmiddel), gevolgd door series na toediening van contastmiddel. Een contrastmiddel wordt opgenomen door bepaalde weefsels en houden daar de röntgenstralen tegen. Hierdoor ontstaat er meer contrast tussen de verschillende weefsels. Het lichaamsdeel is daardoor beter zichtbaar op de röntgenfoto.

Bij onderzoek van de lever kan gekozen worden voor meerdere opname-series na toediening van het contrastmiddel , ook wel een 3-fasen-CT-scan genoemd. De contrastvloeistof wordt via een infuus in een bloedvat in de arm ingespoten. Dit kan een en warm gevoel veroorzaken en tevens leiden tot lichte misselijkheid. Om deze klachten zoveel mogelijk te voorkomen, wordt geadviseerd voorafgaand aan het onderzoek enkele uren nuchter te blijven. In sommige gevallen is een CT scan niet voldoende om onderscheid te maken tussen verschillende aandoeningen. Er kan dan een MRI scan gemaakt worden.

MRI-scan

MRI-scan van de lever

MRI-scan van de lever

Een MRI scan gebruikt magnetische energie en radiogolven om afbeeldingen van het lichaam te maken. Een MRI scan bestaat uit een buis met een cilindervormige magneet. Tijdens het onderzoek wordt een signaal afgegeven waarvan de energie voor een deel door de waterstofatomen van het lichaam wordt geabsorbeerd en voor een deel wordt teruggekaatst. Deze teruggekaatste signalen (radiogolven) worden door een computer gemeten en omgezet in een afbeelding.

MRI-scanner

MRI-scanner

Een voordeel van het MRI onderzoek is dat de MRI scan afbeeldingen in alle richtingen kan maken. Het maken van een MRI scan kan nodig zijn om onderscheid te kunnen maken in verschillende afwijkingen die met een CT scan niet te onderscheiden zijn. Voor het onderzoek wordt de patiënt in een soort koker geschoven.

Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten. De patient voelt niets van het onderzoek.

PET-scan

PET-scan

PET-scan

Een PET scan is een onderzoek dat informatie geeft over de stofwisseling in het lichaam. Het is een nucleair onderzoek waarbij radioactieve voedingsstoffen (bijvoorbeeld suikers en eiwitten) aan een patiënt worden toegediend. Op plaatsen met een verhoogde stofwisseling, zoals in een kwaadaardige tumor, worden meer voedingsstoffen opgenomen. Dit kan met een PET camera in beeld worden gebracht.

Voordat de afbeeldingen kunnen worden gemaakt, wordt een vloeistof met radioactieve stoffen bij de patiënt ingespoten. De radioactieve stof moet zich eerst door het lichaam verspreiden. Een PET scan is geen standaard onderzoek voor patiënten met een leveraandoening. Indien een CT of MRI scan niet overtuigend is, komen patiënten met darmkanker, die verdacht worden van een uitzaaiing (onder andere naar de lever) in aanmerking voor een PET scan.

Bloed onderzoek

Voor het laboratoriumonderzoek wordt bloed afgenomen waarin vervolgens verschillende bepalingen kunnen worden gedaan. Er wordt gekeken naar schade aan de lever en galgang cellen, die tot uitdrukking komt in stijging van de verschillende leverenzymen. Daarnaast kan het galkleurstof (bilirubine) gehalte worden bepaald, dat is verhoogd bij een verminderde leverfunctie of galwegobstructie. Het ammoniak gehalte in het bloed is een maat voor de afbraak functie van eiwitten en is bij verminderde functie verhoogd. De stollingsfunctie en glucose gehalte is eveneens een maat voor de leverfunctie.

Verder kunnen ook diverse ‘tumormarkers’ gemeten worden. Dit zijn stoffen die door de tumor gemaakt kunnen worden en waarvan het niveau gebruikt wordt om tumoren op te sporen en te vervolgen. Er zijn diverse tumormarkers die worden gebruikt. In het geval van lever-uitzaaiingen van darmkanker betreft het meestal het Carcino-Embryonaal Antigeen (CEA) en in het geval van primaire levertumoren (hepatocellulair carcinoom [HCC]) het alfa-FoetoProteïne.

Reacties zijn gesloten.