Bel voor een afspraak:
088 75 569 01
call AFSPRAAK MAKEN?
BEL : 088 75 569 01

Patiënten met levertumoren leven langer dankzij operatie

Patiënten met dikkedarmkanker met uitzaaiingen in de lever komen steeds vaker in aanmerking voor een operatie. Maar lang niet alle artsen weten dat, merkt oncologisch chirurg prof. dr. Richard van Hillegersberg van het UMC Utrecht. “Er wordt patiënten kans op genezing onthouden.”

Patiënten-met-levertumoren

Jaarlijks krijgen meer dan tienduizend mensen dikkedarmkanker, waarvan de helft uitzaaiingen in de lever krijgt. Onderzoek van het UMC Utrecht laat zien dat dankzij nieuwe combinaties van chemotherapie en chirurgie patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker langer leven. Prof. dr. Richard van Hillegersberg schat dat in Nederland jaarlijks zo’n vijftienhonderd patiënten met leveruitzaaiingen geopereerd zouden kunnen worden. Toch vinden jaarlijks slechts ongeveer vijfhonderd van deze operaties plaats. “De behandeling van uitzaaiingen in de lever is sterk verbeterd de laatste jaren, maar lang niet alle artsen zijn op de hoogte van de laatste technieken en mogelijkheden”, verklaart Van Hillegersberg. “Dat is erg jammer, want zo wordt patiënten kans op genezing onthouden.”

Maatwerk
Samen met collega’s werkt Van Hillegersberg aan een systeem waarbij huisartsen en specialisten in de regio Utrecht scans van levertumoren kunnen opsturen naar het UMC Utrecht. Een gespecialiseerd team beoordeelt vervolgens of opereren mogelijk is. Zo hoopt hij meer patiënten te kunnen helpen. “Via een multidisciplinair behandelteam, bestaand uit een chirurg, oncoloog en een radioloog, maken wij in het UMC Utrecht de behandeling van kanker zo persoonlijk mogelijk.”, zegt Van Hillegersberg. “We beschikken over een arsenaal aan technieken. We bestrijden tumoren met operaties en chemotherapie, maar ook via verhitting met radiogolven en via radioactieve bolletjes die we inspuiten in bloedvaten.”

Langer leven
Op 18 februari zijn chirurgen Dennis Wicherts en Robbert de Haas aan het UMC Utrecht op de nieuwe combinatiebehandelingen gepromoveerd. Prof. dr. Richard van Hillegersberg begeleidde de onderzoekers. Hun onderzoek wees uit dat deze behandelingen het leven van patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker kunnen verlengen. Een operatieve verwijdering is de enige kans op genezing, maar slechts een vijfde van deze patiënten kan geopereerd worden. Als chemotherapie eerst de levertumoren verkleint, komt hier 15 procent bij zodat al 35 procent van de patiënten voor operatie in aanmerking komt. Zo’n 40 procent van de patiënten blijft daarna vijf jaar of meer in leven.

Een korte bespreking van de proefschriften van dr. D.A. Wicherts en R.J. de Haas is te lezen in het vakblad ‘Oncollectie’. Lees hier de proefschriftbespreking.