Bel voor een afspraak:
088 75 569 01
call AFSPRAAK MAKEN?
BEL : 088 75 569 01

Links naar relevante websites

Links naar relevante websites:

chirurgenoperatie.nl Website met uitleg over chirurgische behandelingen met unieke operatie foto’s (o.a borstkankeroperatie, maagkanker, darmkanker, endeldarmkanker, huidkankeroperatie
heelkunde.nl De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg.
kanker.nl Deze website is het centrale online platform in Nederland met informatie over kanker.
umcutrecht.nl De website van het UMC Utrecht met alle informatie over behandelingen en algemene informatie.
oncomid.nl Website van het oncologienetwerk van Midden-Nederland.
spks.nl Stichting voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal.
mammapoli UMC Utrecht Website met uitleg over de mogelijkheden om borstkanker te behandelen.

 

Introductie Sponsors

Wij voldoen aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over de gezondheid. De sponsor(s) zoals gemeld op deze sponsorpagina zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de informatie zoals aangeboden op deze website noch hebben zij daarop een sturende invloed gehad. In geval er de mogelijkheid bestaat om via doorlinking bedrijvenpagina’s van de sponsors te bezoeken heeft dit als doel de bezoeker in de gelegenheid te stellen om additionele informatie op te vragen over de vermelde producten. De vermelde medici alsook de webmaster zijn volledig autonoom in hun handelen en zijn door vermelding op deze website op geen enkele wijze gebonden aan het voorschrijven van producten zoals vermeld op sommige pagina’s van deze website.

Zowel stichting “Chirurgische Oncologie Utrecht”, eigenaar van deze website, als de sponsor(s) vermeld op de sponsorpagina onderschrijven in deze de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.


Sponsor – Stichting Roparun – Palliatieve zorg

Roparun-logo
Stichting Roparun – Palliatieve zorg is een stichting die jaarlijks een loopevenement organiseert om geld op te halen voor de bestrijding van Kanker.

 


 

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

 


Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Reacties zijn gesloten.