Bel voor een afspraak:
088 75 569 01
call AFSPRAAK MAKEN?
BEL : 088 75 569 01

Patiënten-coaches of “Buddy’s “

Donderdag 28 mei 2015 is er in het UMC Utrecht (in samenwerking met de patiëntenvereniging SPKS en Nutricia) een bijzondere bijeenkomst geweest.
Onder leiding van Verpleegkundig Specialist Carlo Schippers (UMCU) en afgevaardigde van de SPKS dhr. Ben Meerwijk is er een eerste vergadering belegd met patiënten die een slokdarmkankerbehandeling hebben ondergaan.
O.a aanwezig waren : patiënten uit het Antonius ziekenhuis en het UMCUtrecht, alsmede verpleegkundig specialisten mw. Evelyn Jansen op de Haar uit het AMC en mw. Daphne Westenberg uit het Antonius ziekenhuis.
Doel van deze bijeenkomst was om als zorgverleners , gezamenlijk met ervaringsdeskundigen, te kijken hoe de zorg aan patiënten die nog een behandeling moeten ondergaan verbetert kan worden.
Kunnen patiënten van elkaars ervaringen leren? En hoe organiseer je dat dan?
Moeten mensen die zich hiervoor in willen zetten dit zomaar kunnen? Of is scholing wenselijk? En gaat dat dan per ziekenhuis of via de patiëntenvereniging SPKS? En waar moet je als ervaringsdeskundige met je vragen heen?

Het bleek een zeer constructieve bijeenkomst waarbij het voor de aanwezige zorgverleners ontzettend goed was om te zien met hoeveel bevlogenheid maar met name met hoeveel zorgvuldigheid en deskundigheid er door de aanwezigen gesproken werd over deze wenselijke zorg.

Patiënten-coaches of “Buddy’s “, ( beide termen worden gebruikt) inzetten om toekomstige zorgvragers te helpen beter geïnformeerd en met toegang tot (nog) meer kennis, maar met name praktijkervaring, hun behandelingen te ondergaan lijkt na deze bijeenkomst een zeer reëel doel.
Door de afspraken die gemaakt zijn tijdens deze vergadering, en de toegezegde medewerking van een aantal ervaringsdeskundigen lijkt dit een vruchtbaar project te kunnen gaan worden.

Bovengenoemde ziekenhuizen en de patiëntenvereniging SPKS zullen de in deze vergadering gemaakte afspraken verder oppakken. Dit moet dan gaan leiden tot een inzetten van deze zogenaamde patiënten-coaches / “buddy’s” in het laatste kwartaal van 2015.

Ik wil iedereen bedanken die zich zover direct of indirect voor deze patiëntengroep heeft ingezet.
Tot zover,

Met vriendelijke groet,
Carlo Schippers
Verpleegkundig Specialist UMC Utrecht

Buddy's 02    Buddy's 01